Carrer Major, 26
L'Armentera (Alt Empordà)
17472 Girona
Tel. 972 550 422

CAT     CAST
Especialitats > Vedella

A la Carnisseria Sart oferim Vedella amb Marca Q. La carn de vedella emparada sota aquest distintiu prové d'explotacions dedicades en exclusiva. Els animals s'hi engreixen des d'una edat inferior als dos mesos fins als 12 mesos, termini màxim per al seu sacrifici.

En l'alimentació dels animals s'usen pinsos de primera qualitat, i, un cop sacrificats, la carn es deixa madurar com a mínim durant quatre dies. El resultat global és una carn més gustosa i fibrada.

especejament de la vedella
1. Coll (pescuezo): Melós per cocció lenta. Gustós.
2. Filet de llonzes o de pobre (aguja): Magre i molt tendre.
3. Entrecot o mitjana (lomo alto): (amb os o sense) Magre, tendre, melós, gens nerviós. Gustós. Amb greix infiltrat i al voltant. Força minva.
4. Mitjana (lomo bajo): De la mateixa qualitat que l'anterior. No té l'os llarg de l'entrecot. Menys gustós.
5. Culata (cadera): Magre i molt gustós.
6. Crostó (tapa): Talls grans amb tel entremig. Melós i magre. La part final és una mica eixuta.
7. Peixet (rabillo de la cadera): Magre i gustós. Triangular, proporciona talls petits.
8. Falda (costillar): Molt gustós i melós. Prim, amb infiltracions de greix.
9. Revés d'espatlla (revés de espalda): Pla, no gaire gruixut. Sense tendrums, melós per cocció.
10. Papada (bajada de pecho): Pla i prim. Fibrós i eixut.
11. Pit (pecho): Prim, conjunt de múscul, teixit conjuntiu, os i cartílag. Gustós, eixut.
12. Cua (rabo): Gelatinós i melós per cocció lenta. Molt gustós.
especejament de la vedella
A. Tall rodó de l'espatlla (pez de espalda): Forma de fus amb un nervi central i dues masses magres. Melós per cocció llarga. Gustós.
B. Llata (llata): Molt melosa. Talls estrets amb un nervi central.
C. Full de la llata: Tendre, estret. Qualitat semblant a la del filet.
D. Culata d'espatlla (culata): Melosa per cocció llarga. Tendra.
E. Conill de l'espatlla o conill de la reina (morcillo delantero): Molt nerviüt. Melós per cocció llarga. Gelatinós i gustós. Os amb moll.
F. Conill de la campana (brazuelo): Nerviüt. Molt melós per cocció llarga. Gelatinós.
G,H. Tall que es pela (aleta): N'hi ha dos: l'un, prim amb una part ampla; l'altre, estret. Fibrós.
I. Filet (solomillo): Molt tendre i poc gustós.
J. Tall rodó de la cuixa (redondo): Eixut, poc melós.
K. Jarret (contraculata): Melós i gustós. Gelatinós per cocció lenta.
L. Conill de la cuixa, Garró (morcillo trasero): (amb os) Nerviüt, molt melós per cocció lenta. Molt gustós i gelatinós. Moll d'os.
M. Cap de mort (babilla): Tendre i melós. Poca minva.
N. Tapa plana (contratapa): Eixut.
© Tots els drets reservats
Crèdits